สปีดคอนโทรลและการ์ดเซ็ท

-Speed Control for Airplane and Helicopter
  Platinum 120A V4Brushless ESC
Price: 3,950 B.-
Current: 120A
Input Voltage: 3-6S LiPo
Applications:
500-550 Class Heli (Main Blade: 470-575mm)/.70-.90 Class
Fixed-wing Airplane 3D, Light Weight FAIF3A/EDF
หมายเหตุ: (เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์)
  Platinum 60A V4Brushless ESC
Price: 2,150 B.-
Current: 60A
Input Voltage: 3-6S LiPo
Applications:
450&450L Class Heli / .50 Class Airplane Sport
หมายเหตุ: (เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์)
   

HobbyWing PLATINUM 30 Amp 3-6 Lipo
Price: 850 B.-
BEC - OPTO ไม่มีไฟออกไปเลี้ยง รีซีฟ,Servo
*ปลั๊กฝั่งแต่เข้าแบตเตอรี่ไม่มี
*ปลั๊กบานาน่าบรัดกรีมาดังภาพขนาด 3.5 มิล
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
 
Hobby wing Flyfun 18 Amp 2-4 Lipo
Price: 490 B.-
BEC OUT PUT 5 V 2 Amp
*ปลั๊กฝั่งแต่เข้าแบตเตอรี่ไม่มี

*ปลั๊กบานาน่าบรัดกรีมาดังภาพขนาด 3.5 มิล
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)

HobbyWing SKY WALKER 20 Amp 2-3 Lipo

Price: 390 B.-
BEC OUT PUT 5 V 3 Amp
*ปลั๊กฝั่งแต่เข้าแบตเตอรี่ไม่มี

*ปลั๊กบานาน่าบรัดกรีมาดังภาพขนาด 3.5 มิล
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)

HobbyWing SKY WALKER 40 Amp 2-4 Lipo

Price: 490 B.-
BEC OUT PUT 5 V 3 Amp
*ปลั๊กฝั่งแต่เข้าแบตเตอรี่ไม่มี

*ปลั๊กบานาน่าบรัดกรีมาดังภาพขนาด 3.5 มิล
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
HobbyWing SKY WALKER 50 Amp 2-4 Lipo
BEC OUT PUT 5 V 5 Amp
Price: 650 B.-
*ปลั๊กฝั่งแต่เข้าแบตเตอรี่ไม่มี

*ปลั๊กบานาน่าบรัดกรีมาดังภาพขนาด 3.5 มิล
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  HobbyWingSKYWALKER 60 Amp
2-6 Lipo BEC OUT PUT 5 V 5 Amp
Price: 890 B.-
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
 

HobbyWing SKYWALKER 80 Amp 2-6 Lipo
BEC OUT PUT 5 V 7 Amp
Price: 1,150 B.-
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)

HTIRC -HORNET 12 AMP2-4S
สปีดสำหรับมอเตอร์ บัสเลส
ขนาด 12 แอมป์
BEC 5V / 2 Amp
ราคา 300 บาท
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
HTIRC -HORNET 20 AMP 2-4S
สปีดสำหรับมอเตอร์ บัสเลส
ขนาด 20 แอมป์
BEC 5V / 2 Amp
ราคา หมด บาท 
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  HTIRC -HORNET 30 AMP
สปีดสำหรับมอเตอร์ บัสเลส
ขนาด 30 แอมป์
BEC 5V / 2 Amp
ราคา 400 บาท
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  HTIRC -HORNET 40 AMP
สปีดสำหรับมอเตอร์ บัสเลส
ขนาด 40 แอมป์ 2-6S
SBEC 4 Amp
ราคา 450 บาท
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  HTIRC -HORNET 100 AMP
สปีดสำหรับมอเตอร์ บัสเลส
ขนาด 100 แอมป์ 2-6S SBEC 6 Amp
ราคา 1,400 บาท
*ไม่มีปลั๊ก
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  MYSTERY -CLOUD 30 Amp
BEC: 5V / 2 AMP
INPUT 7.4-11.1 V
Price: 290 B.-
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  MYSTERY -CLOUD 200 Amp
BEC: 5V / 2 AMP
INPUT 7.4-16.8 V
Price: 990 B.-
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  MYSTERY -
DRAGON RED 100 Amp
BEC: 5V / 4 AMP
INPUT 7.4-22.2 V
Price: 950 B.-
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
MYSTERY -
DRAGON RED 120 Amp
BEC: 5V / 4 AMP
INPUT 7.4-22.2 V
Price: 1,150 B.-
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  MYSTERY -SKY 40 Amp
BEC: OPTO ไม่มีไฟออกไปเลี้ยง รีซีฟ,Servo
INPUT 6-20 V
Price: 350 B.-
หมายเหตุ: (เครื่องบิน หรือตามแต่ดัดแปลง)
  HOBBYWING Eagle-30Amp
Speed มอเตอร์แปลงถ่าน
Price : 380 B.-
.............................................................................................................................................
-Speed Control for Boat
MYSTERY -CLOUD 50 Amp
BEC: 5V / 3 AMP
INPUT 7.4-11.1 V
Price: 490 B.
สำหรับเรือ ,เคลือบกันน้ำ
มีระบายความร้อนด้วยน้ำ
หมายเหตุ: (เรือ)
Seaking 60A V3.1
Price : 1,850 B.-
Specifications
Cont./Peak Current 60A/360A
Input 2-3S LiPo,5-9 Cells NiMH
BEC Output Switch Mode:6V/3A
หมายเหตุ: ( เรือ )
  .............................................................................................................................................
   
-Speed Control for Car
Speed มอเตอร์แปลงถ่าน 20 Amp
เดินหน้า เบรค ถอยหลัง
ไฟเข้าได้สูงสุด 9.4 โวลท์
ราคาตัวละ 190 บาท
EzRun MAX10 SCTSensorless Brushless ESC
Price: 3,500 B.-
Current: 120A
Input: 2-4S LiPo/6-12 Cells NiMH
Best Combination:
EzRun 3660 G2
Applications:
1/10thSCTs/Truck/Monster Truck
หมายเหตุ: ( รถ )
  QuicRun 10BL60/120 SensoredSensored Brushless ESC
Price: 1,650 B.-
Current: 60A
Input: 2-3S LiPo/4-9 Cells NiMH
Best Combination:QuicRun 3650
Applications:
1/10th Touring Cars/Buggies/Drift Cars/F1
หมายเหตุ: ( รถ )
.............................................................................................................................................
CARD SET and Program Box
 
โปรแกรมการ์ด
เพื่อเซ็ทรุ่น
-SKYWALKER
-FLYFUN (เวอร์ต้องต่ำกว่า V.5)
PRICE: หมด บาท
โปรแกรมการ์ด
เพื่อเซ็ทรุ่น
- FLYFUN V.5
- Platinum V1/V2
- EZ RUN MAX Series
Car ESC
ราคา 350 บาท
โปรแกรมการ์ด
เพื่อเซ็ทรุ่น PLATINUM PRO
V3 , PRO V4
Price: 980 บาท
   
Visitors: 7,009