GT-POWER C6D PRO

GT-POWER 
MODEL: C6DPRO
Input Voltage  : AC 220V , DC 11-26V
Charge Current : 0.1Amp-12Amp
Discharge Current : 0.1 Amp- 3 Amp
Charge Power : AC.Max 100W , DC Max 300 W 
Balance Tolerance : +- 0.01V
Charging Capability : LiXX 1-6 Cells
                      NiXX 1-15 Cells
Pb Battery Voltange : Pb 2-20 V
Waight : 425 g.
Dimensions : 119x122x53.5 mm.
Price : - B.-  (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
หมายเหตุ:
ใช้จากการเสียบไฟ AC 220 V จะชาร์จได้สูงสุด 100 วัตต์
ใช้จากการเสียบไฟ DC 11-26 v  จะชาร์จได้สูงสุด 300 วัตต์ 
 
 
Visitors: 7,008