ไม้

ไม้บัลซา ไม้อัด Plywood
เป็นไม้สำหรับ นักประดิษฐ์ นัดสร้าง งานโมเดล
และอื่นๆตามเหมาะสม


  • Balsa.jpg
    ขนาดไม้บัลซา แท่งขนาด 3 มิล x 3 มิล ยาว 1 เมตร 20 บาท/แท่งขนาด 5 มิล x 5 มิล ยาว 1 เมตร 20 บาท/แท่งขนาด 8 มิล x 8 มิล ยาว 1 เมตร 30 บาท/แท่งขนาด 10มิล x 10 มิล ยาว 1 เมตร 40 บาท...

  • re plywood.jpg
    ไม้อัดเบา (PlyWood)กว้าง 45 เซน ยาว 90เซน หนา 1.5 มิล ราคา 160 บาท/แผ่นกว้าง 45 เซน ยาว 90เซน หนา 2.0 มิล ราคา 160 บาท/แผ่นกว้าง 45 เซน ยาว 90เซน หนา 3.0 มิล ราคา 160 บาท/แผ่นกว้าง...
Visitors: 3,274