ใบพัด CPV ใช้กับมอเตอร์

6x3       ชุดละ(8ใบ)    ปลาย แหลม ราคา 100 บาท
7x6       ชุดละ(8ใบ)    ทรง Slow     ราคา 100 บาท
8x4.3    ชุดละ (8ใบ)   ทรง Slow     ราคา 100 บาท
8x6       ชุดละ (8ใบ)   ทรง Slow     ราคา 100 บาท
9x4.7    ชุดละ (8ใบ)   ทรง Slow     ราคา 100 บาท
9x7       ชุดละ (8ใบ)   ทรง Slow     ราคา 100 บาท
10x4.7   ชุดละ (8ใบ)   ทรง Slow     ราคา 100 บาท

Visitors: 7,009