ใบพัด 3 แฉก เครื่องยนต์

   
   
ใบพัดไม้ Gemfan
ขนาด 13*8 ราคา 750 บาท
ขนาด 14*10 ราคา 800 บาท
ใช้ได้ทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์ 
MASTER AIRSCREW
8*6   = 300 บาท
9*7   = 350 บาท
10*5 = 580 บาท
10*7 = 580 บาท
11*7 = 600 บาท
14*7 = 885 บาท
14*9 = 885 บาท
   
   
   
   
   
   
Visitors: 7,009