ใบพัดทางเลือก ใช้กับเครื่องยนต์

ใบ Gemfan สำหรับใส่กับเครื่องยนต์

8x6     ราคา    ใบละ 80 บาท
9x5     ราคา    ใบละ 80 บาท
9x6     ราคา    ใบละ 80 บาท
10x6    ราคา  ใบละ 100 บาท
11x6     ราคา  ใบละ 100 บาท
12x6    ราคา  ใบละ 120 บาท
13x6    ราคา  ใบละ 140 บาท
14x6    ราคา  ใบละ 160 บาท
15x10   ราคา  ใบละ 180 บาท

* ใบพัด Style APC  ที่คุ้นเคย

 Visitors: 7,009