ลำ F3A

ลำ F3A
Specification:
Material: EPO
Wingspan: 950 mm
Wing Area: 292 Square inches / 18.8 square decimeters
Flying Weight: 760g
Full length: 40.5 inches / 1030 mm
**Kit ไม่รวม มอเตอร์, สปีด , Servo,ใบ , รีโมท , รีซีฟ ,แบต
ราคา 1,800 บาท

Visitors: 7,009