น้ำมัน

ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันผสมเสร็จ พร้อมใช้งาน
ส่วนใหญ่จะบรรจุ 3.8 - 4.0 ลิตร ต่อ 1 ถัง
การใช้งาน เลือกให้ถูกต้องกับชนิดของเครื่อง เช่นเครื่อง 2 จังหวะ หรือ 4 จังหวะ(เครื่องที่ใช้น้ำมันไนโตร)


  • Rapicon.JPG
    สำเครื่องบินRAPICON AIR 5 % =760บาท (สำหรับเครื่อง 2 จังหวะ)RAPICON AIR 15 % =820บาท (สำหรับเครื่อง 2 จังหวะ)RAPICON HELI 15 % =920บาท (ใช้กับเครื่อง 2 จังหวะและ 4 จัง...

  • สินค้าขาดตลาด

  • DSC01937.JPG
    Nitromethaneไนโตร ล้วนๆ ใช้ในการผสมน้ำมันราคา 650 บาท / 1 ลิตร
Visitors: 7,008